Duhul vorbelor(14)

”Iubirea e un interogatoriu neîntrerupt”

(Milan Kundera-Cartea râsului şi a uitării)