Bilet de pus pe usa de-afara….

Sau nu mă iubi…-Gabriela Savitsky

Nici o lege din lume,

Nici o armă, nici un taifun,

Nici o vorbă a ta,

Nu-mi pot curma dragostea.

M-am subţiat şi m-am lungit

Până în ultimul cer

Şi n-am ştiut îngerului să îi cer

Decât tu să mai fii

Să te pot privi, să te miros,

Să-mi umplu sângele, celulele

Cu gesturile tale moi şi suave.

Zilele mele sunt vrâstate cu beţia dulceţii

Şi cu piatra durerii.

Ca o maree ce lasă pe ţărm alge, scoici,

Meduze şi perle

Laşi tu în mine spaime şi lumini.

Nu ştiu unde pleci

Să-ţi duci războaiele şi vânătoarea

Şi nu te ştiu opri.

Şi până în ceasul când vii

Îmi opresc respiraţia, privirea, glezna.

Cred că nici nu sunt.

Nu ştiu a trăi fără tine,

Oricât de tare ar urla în mine instinctele

Nu le aud.

Şi poarta grea a trăitului zilnic n-o pot urni.

Tu eşti noaptea şi zorii de zi,

Lumina ochilor, pacea, tihna, culoarea aerului

Şi orele dense înţesate de sens.

Nu mă lăsa să aştept atât.

Sau iubeşte-mă.

Sau nu mă iubi.


Foto:msChilli